Εγγυημένες
& Ποιοτικές

λύσεις!

Ποιοτική Ξυλεία Στέγης από την XILMAK ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ξυλεία Ελάτης, Απλάνιστη / Πλανισμένη Ξυλεία Πεύκης, Σύνθετη, Πελεκητή, Καδρόνια, Σκουρέτο, Ραμποτέ, Deck Πατώματα.


Επικοινωνία

parallax background

XILMAK
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Ζητήστε, σήμερα, μια προσφορά!
Επικοινωνία
parallax background

XILMAK
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Ζητήστε, σήμερα, μια προσφορά!
Επικοινωνία