Αυστηρές
προδιαγραφές

ποιότητας!


Βιομηχανική Ξυλεία όπως νοβοπάν, μοριοσανίδες, OSB από την XILMAK ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ που δραστηριοποιείται στην εμπορία ξυλείας σε όλη την Ελλάδα.


Επικοινωνία

XILMAK
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Ζητήστε, σήμερα, μια προσφορά!
Επικοινωνία

XILMAK
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Ζητήστε, σήμερα, μια προσφορά!
Επικοινωνία