Μεγάλη ποικιλία

διατομών και διαστάσεων!

Μαδέρια, ελατάκια, τάβλες οικοδομής, μπετοφόρμ και άλλα προϊόντα οικοδομικής ξυλείας από την XILMAK ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ, εταιρεία εμπορίας ξυλείας


Επικοινωνία

parallax background

XILMAK
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Ζητήστε, σήμερα, μια προσφορά!
Επικοινωνία
parallax background

XILMAK
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Ζητήστε, σήμερα, μια προσφορά!
Επικοινωνία